Vad är kommunal hyresgaranti?

Kontakta oss

Kommunal hyresgaranti är en form av borgen som kommuner erbjuder till hyresvärdar för hyresgäster som anses pålitliga men inte uppfyller alla traditionella krav för att få ett hyreskontrakt. Denna garanti används ofta för att hjälpa personer med tillfälliga anställningar, låg inkomst eller betalningsanmärkningar att få tillgång till hyresbostäder.

Användningsområden

Personer med tillfälliga anställningar eller projektanställningar.

Hyresgäster med betalningsanmärkningar.

Individer med lägre inkomstnivåer som kommunen bedömer som tillräckliga.

Fördelar med Kommunal Hyresgaranti

För Hyresgäster

Ökad tillgänglighet till hyresbostäder.

Möjlighet att skapa en stabil bostadssituation trots ekonomiska utmaningar.

För Hyresvärdar

Ekonomisk säkerhet och minskad risk vid uthyrning.

Större urval av potentiella hyresgäster.

Ansökningsprocessen

Identifiera Behovet: Som hyresgäst, identifiera ditt behov av en hyresgaranti.

Kontakta din Kommun: Ansök om hyresgaranti genom din kommun.

Kommunens Bedömning: Kommunen bedömer din ekonomiska situation och ansökan.

Kommunens Beslut: Ett beslut fattas om att bevilja eller avslå garantin.

Rollen för Boverket och Kommunen

Boverket

Boverket hanterar och administrerar statliga bidrag kopplade till kommunala hyresgarantier. De granskar och godkänner kommunernas ansökningar om dessa bidrag.

Kommunen

Kommunen ansvarar för att utfärda hyresgarantier till lämpliga kandidater och ansöker sedan om statliga bidrag från Boverket för dessa garantier.

Statliga Bidrag för Hyresgarantier

Kommuner som erbjuder hyresgarantier kan ansöka om statliga bidrag från Boverket för varje utfärdad garanti. Dessa bidrag syftar till att stimulera och underlätta processen för kommunerna att erbjuda fler garantier.

Skillnad på hyresgaranti-försäkring och kommunal hyresgaranti

Vi på hyresgaranti.se erbjuder en hyresgarantiförsäkring framförallt ämnad åt företag som vill slippa kapitalbindning i form av dyra depositioner medan den kommunala hyresgarantin är ämnad åt privatpersoner som söker hjälp med att få ett godkänt hyreskontrakt.

Detta innebär att hyresgarantiförsäkringen som vi erbjuder inte kan hjälpa dig som privatperson att säkra upp ett kontrakt utan att du behöver kontakta din kommun för dessa ändamål och vända dig direkt mot den kommunala hyresgarantin. Är du däremot företagare som söker hjälp från oss på Hyresgaranti Sverige så står vi redo för att hjälpa dig slippa dessa dyra depositioner.

Räkna ut er premie med en Hyresgarantiförsäkring

Utställd säkerhet