Om Hyresgaranti

Hyresgaranti Sverige vill göra hyresupplevelsen enkel, säker och kapitaleffektiv.

Vår hyresgarantiförsäkring är framtagen tillsammans med Sveriges fastighetsägare och försäkringsbranschen, med lokalhyresgästen i fokus.

Vårt team har stor erfarenhet av kommersiella fastigheter och vilka utmaningar och frågeställningar hyresgäster och fastighetsägare ställs inför i ett avtalsförhållande.

Hyresgaranti Sverige tror på personlig service och juridisk trygghet under hela hyresperioden, både för hyresgästen och fastighetsägaren. Vår handläggning sker helt digitalt från första ansökningen fram till utfärdad Hyresgaranti och du som kund kan enkelt följa hela processen.

Our mission

Vi vill göra det enkelt att hyra en kommersiell lokal. Vi vill vara det självklara valet för såväl hyresgäster som hyresvärdar.

Till 2030 skall Hyresgaranti Sverige frigjort 10 miljarder kr för svenska bolag och samtidigt stärka hyresvärdarnas juridiska och ekonomiska trygghet.

Vår vision är att göra hyresupplevelsen smidigare och mer kapitaleffektiv, där både hyresgäst och hyresvärd kan känna sig trygga under hela hyresförhållandet.