Enklare uthyrning

Nöjdare hyresgäster med samma juridiska trygghet

Kontakta oss

Säkra hyresavtal

Hyresgarantiförsäkringen ger hyresvärden motsvarande juridiska omfång och innehåll som en bankgaranti eller hyresdeposition.

Hyresgästerna är försäkrade att fullfölja sina hyresåtaganden i enlighet med hyresavtalet och 12 kap. jordabalken.

Smidigt

Hyresgaranti skickas digitalt och löper vidare automatiskt vid en förlängning av hyreskontraktet

Enkelt

Erhåll begärd säkerhet utan förhandling eller eftergifter. Hyresgästen låser inget kapital

Tryggt

Vi säkerställer att era hyresgäster alltid har en utställd säkerhet för hyreskontraktet

Gör som Sveriges ledande fastighetsbolag.
Erbjud en hyresgarantiförsäkring via Hyresgaranti.

Kontakta oss