Moderbolagsborgen Förklarad

Kontakta oss

Moderbolagsborgen, också känt som moderbolagsgaranti, är en något ovanligare metod för att säkerställa hyresvärdens trygghet. Denna garanti godkänns vanligtvis endast när ett kapitalstarkt moderbolag finns som stöd. Genom denna åtgärd står moderbolaget som garant för hyresförpliktelserna, vilket innebär att de säkrar betalningen av eventuella skulder. Dock är det viktigt att notera att möjligheten att använda moderbolagsborgen som en säkerhet i hyresavtal är begränsad, ofta endast tillgänglig för stora, väletablerade företag med betydande omsättning.

 

Trots detta finns det flera alternativ till moderbolagsborgen. Dessa inkluderar depositioner, bankgarantier och framför allt hyresgarantiförsäkringar. En hyresgarantiförsäkring från Hyresgaranti Sverige erbjuder den unika fördelen att du inte behöver pantsätta eller låsa dina pengar. För mer information om dessa alternativ, se vårt inlägg “Vilka säkerheter finns när du hyr nytt kontor eller lokal” eller besök vår hemsida.

Räkna ut er premie med en Hyresgarantiförsäkring

Utställd säkerhet

Hyresgaranti Sverige erbjuder Moderna Lösningar

Om du överväger att hyra en lokal, erbjuder vi på Hyresgaranti Sverige en modern lösning för att ställa säkerhet för ert hyresavtal. Med vår service slipper du binda dina medel i en traditionell deposition eller bankgaranti. Istället erbjuder vi en effektiv och ekonomisk hyresgarantiförsäkring, anpassad till dig som ger fastighetsägaren den trygghet han behöver samtidigt som det tillåter dig som hyresvärd att slippa binda dina pengar i en dyr deposition.

Alternativ till Moderbolagsborgen

Som tidigare nämnt är moderbolagsborgen inte alltid ett möjligt alternativ för de flesta företag. Om det dock är tillgängligt, är det bland de mest gynnsamma säkerheterna för hyresavtal, eftersom det inte kräver någon kapitalbindning. För de som inte kan dra nytta av detta alternativ, erbjuder Hyresgaranti Sverige en rad andra lösningar. Vår huvudtjänst är hyresgarantiförsäkringar som inte kräver att du som hyresgäst binder upp flera månadshyror som säkerhet. Dessa alternativ är utförligt beskrivna i vår artikel “Vilka säkerheter finns när du hyr nytt kontor eller lokal?”

 

Hyresgaranti Sverige Erbjuder En Unik Lösningsmodell

Hyresgaranti Sverige har utvecklat ett unikt alternativ till traditionella säkerhetsåtgärder. Vår hyresgarantiförsäkring tillhandahåller fullständig säkerhet både för hyresvärden och hyresgästen, men utan att binda upp något kapital. Denna innovativa lösning tillåter hyresgästen att använda sitt kapital effektivt och förbättra sina finansiella förhållanden. Samtidigt ges hyresvärden bättre insyn i riskhanteringen och kan snabbare fylla sina lediga lokaler. Vår hyresgarantiförsäkring är därför en fördelaktig lösning för både hyresgäster och hyresvärdar.

 

För mer information om Hyresgaranti Sverige och vår unika hyresgarantiförsäkring, läs mer här. Ansökningsprocessen är enkel, tar endast två minuter, och kan potentiellt spara dig hundratusentals kronor.

 

Kontakta oss

FAQ om Moderbolagsborgen och Hyresgarantier

En moderbolagsborgen, även känd som moderbolagsgaranti, är en säkerhetsåtgärd där ett kapitalstarkt moderbolag garanterar för hyresåtaganden och skulder för ett dotterbolag. Det är en mindre vanlig form av säkerhet som oftast godkänns för stora företag med avsevärd omsättning.

För de företag som inte kan utnyttja moderbolagsborgen, finns det alternativ som depositioner, bankgarantier och hyresgarantiförsäkringar. Hyresgaranti Sverige erbjuder en sådan hyresgarantiförsäkring som inte kräver kapitalbindning.

En av de största fördelarna är att den inte binder upp något kapital, till skillnad från traditionella depositioner och bankgarantier. Detta tillåter hyresgästen att använda sitt kapital mer effektivt och skapa stabilare finansiella förhållanden.

Ja, Hyresgaranti Sveriges lösningar är utformade för att passa en bred variation av företag, inklusive de som inte kan få en moderbolagsborgen. Deras hyresgarantiförsäkring är en flexibel lösning som passar olika typer av hyresavtal.

Processen är enkel och snabb. Intresserade kan besöka Hyresgaranti Sveriges webbplats för att ansöka. Hela processen tar bara några minuter och kan potentiellt spara hyresgästen betydande summor pengar.